Perspektiv Undersökningar

Välkommen till Perspektiv Undersökningar!

Perspektiv Undersökningar genomför olika typer av kvalitativa undersökningar – och självklart genomför vi både fokusgrupper och intervjuer online eller fysiskt “på plats”. Web streaming erbjuds alltid.

Vi har lång erfarenhet av att utföra undersökningar inom ett antal olika branscher på nationell och internationell nivå.

Vill du delta i våra marknadsundersökningar?

Anmäl dig här »