Perspektiv Undersökningar

Om Oss

Perspektiv Undersökningar har mångårig erfarenhet av att genomföra kvalitativa undersökningar. Vi identifierar och analyserar människors attityder, värderingar och beteenden. Våra uppdragsgivare får en fördjupad insikt om sina kunders, medlemmars eller medarbetares sätt att tänka och agera.

Undersökningarna kan genomföras fysiskt på plats eller online. Web streaming erbjuds alltid.

Vi genomför undersökningar inom en rad olika branscher, bland annat retail, media, energi, bank, teknik, kemi, försäkring, telekom, läkemedel, reklam, undervisning, design, organisationer, myndigheter…

Vi genomför både konsumenttester och B2B-undersökningar.

Perspektiv Undersökningar har gedigen erfarenhet att koordinera och genomföra undersökningar utomlands. Vi samarbetar med lokala undersökningsföretag världen över.

Vi har egna rekryterare som rekryterar in deltagare till undersökningarna. Vi tycker att det är bra eftersom vi då får kontroll över hela processen.

Vi är flexibla i vårt arbetssätt sätt för att hitta optimala lösningar så att syftet med undersökningarna nås på ett så bra och effektivt sätt som möjligt – och vi tummar aldrig på kvaliteten!

Vi är noga med att lyssna på vad kunden vill med undersökningen och utifrån detta behov så föreslår vi ett relevant undersökningsupplägg. Undersökningsuppläggen kan se väldigt olika ut beroende på kundens behov av analys, dokumentation, tidsramar, målgrupp och budget.

Perspektiv Undersökningar AB är medlem i Esomar och Swedish Insighters.

Vi genomför även kvantitativa undersökningar tillsammans med våra samarbetspartners som är specialiserade på kvantitativa undersökningar. På så sätt kan vi erbjuda ett heltäckande undersökningsupplägg om så skulle behövas.