Perspektiv Undersökningar

Tjänster

Kommunikationstester
Kommunikation är det svåraste som finns. Perspektiv kan hjälpa till att utvärdera olika typer av kommunikation. Är din kommunikation attraktiv och förståelig nog för den tilltänkta målgruppen? Vad kommunicerar er reklamkampanj? Ändrar målgruppen attityd till varumärket eller produkten efter ha sett reklamfilmen?

Vi testar kommunikation av alla de slag: reklamfilmer, informationsbroschyrer, radioreklam, hemsidor…

Produkttester
Innan lansering av en produkt eller tjänst kan det vara klokt att se hur den tas emot marknaden. Perspektiv kan testa produkten/tjänsten på ett specifikt kundsegment eller på marknaden i sin helhet. Under årens lopp har vi testat allt mellan livsmedel, mobiltjänster och bankprodukter!

Konceptundersökningar
Det är klokt att utvärdera hur ett koncept mottas av målgruppen innan man utvecklar idén till klar produkt eller tjänst. Det är då viktigt att veta vilken attityd och värdering målgruppen verkligen har till konceptet och varför, vilket den kvalitativa metoden kan ge svar på. Efter undersökningen kan konceptet optimeras så det passar både varumärke och målgrupp.

Varumärkesundersökningar
I dag förstår de flesta företag och organisationer vikten av att bygga och vårda sitt varumärke. Ett varumärke signalerar inte bara en viss kvalitet utan också en image och tillhörighet, vilket är minst lika viktigt. Perspektiv Undersökningar kan hjälpa er att analysera byggstenarna som tillsammans ger ett starkt varumärke. Vi genomför varumärkesundersökningar där man bland annat undersöker ett varumärkes image, varumärkets fördelar och nackdelar relativt konkurrenterna, logotyper och positionering på marknaden. I varumärkesundersökningar används även ofta projektiva metoder.

Mediaundersökningar
Eftersom mediabranschen är hårt konkurrensutsatt så det är viktigt att ha en dialog med målgruppen för att få reda på varför man läser, tittar och lyssnar på det man gör. Perspektiv tar reda på vad användarna och även icke-användarna tycker om det redaktionella innehållet, layouten, användarvänligheten på det mediaformat som avses. Vi genomför även undersökningar med annonsörerna.

Förpackningsundersökningar
Förpackningar påverkar i hög grad vad man som konsument köper. Förpackningar signalerar en viss typ av kvalitet, image och tillhörighet. Ibland måste en förpackning vara tydlig och snabbförståelig, ibland ska den ”bara” uttrycka en viss image. Perspektiv Undersökningar genomför förpackningsundersökningar för att hjälpa kunden med att utvärdera förpackningsförslag så att man hamnar rätt, oavsett vad man vill med förpackningen.

Hemsideundersökningar
Ett av sätten att kommunicera sitt varumärke och erbjudande är att ha en hemsida! Det är viktigt att hemsidan kan uttrycka det som varumärket önskar signalera, visa, informera och eventuellt sälja. Vad signalerar sajten? Är lätt att hitta på hemsidan? Kan man på ett lätt men också pålitligt sätt genomföra ett köp? Perspektiv har under många år genomfört undersökningar där vi testat både hemsideidéer och befintliga hemsidor.

Behovs- och attitydundersökningar
Vi genomför kvalitativa behovs- och attitydundersökningar inom olika branscher och ämnen. Vad har konsumenterna för behov när det gäller en viss tjänst eller produkt? Vad tycker man om ett visst ämne, varumärke, koncept eller produkt? Och varför tycker man så? Vi hjälper kunderna att förstå vad och hur konsumenterna tycker, tänker och agerar gällande olika ämnen och varumärken.

Medlemsundersökningar
För medlems- och intresseorganisationer är det viktigt att ha kunskap om medlemmars åsikter och behov. Hur ser medlemmarna på organisationen? Hur kommunicerar man men medlemmarna på ett relevant sätt? Hur kan organisationen få medlemmarna än mer aktiva? Hur kan man locka ännu fler medlemmar? Hur kan man på bästa sätt kommunicera sitt budskap? Perspektiv Undersökningar hjälper organisationer att få reda på vad medlemmar men även icke-medlemmar tycker om olika saker som rör organisationen och dess verksamhet.