Perspektiv Undersökningar

Delta i marknadsundersökningar

Vill du vara med i våra undersökningar?
Tycker du att det låter spännande att vara med i gruppdiskussioner eller djupintervjuer? Det ger dig en möjlighet att få vara med och utveckla nya och befintliga tjänster och produkter. I vanliga fall är gruppdiskussionerna ca 2 timmar långa och sker på vardagskvällar. Djupintervjuerna är normalt kortare och kan genomföras på valfri tid efter överenskommelse. Ni får ersättning för att vara med och vi bjuder alltid på fika och något tilltugg.För att anmäla dig: fyll i formuläret så noga som du kan, så hör vi av oss så snart som vi har någon passande undersökning.

  Förnamn *

  Efternamn *

  Födelseår *

  E-postadress *

  Adress

  Ort

  Telefon mobil *

  Familjeförhållanden *
  (Ex. gift, sambo, partnerskap, särbo, ensamstående, hemmaboende hos föräldrar. Antal barn och deras födelseår)

  Sysselsättning - Yrke/Studier *
  (Om ni är arbetssökande, pensionär, sjukskriven, föräldraledig eller liknande ange även tidigare sysselsättning och inom vilken bransch ni är/har varit verksam inom)

  Övrigt
  (Intressen, hobbys, verksam inom föreningsliv mm)

  De personliga uppgifter du lämnar hanterar vi i linje med kraven i dataskyddsförordningen (GDPR).

  Perspektiv Undersökningar ansvarar för att dina personliga uppgifter inte används för annat ändamål än som urvalsunderlag för deltagande i någon av våra undersökningar. Vi kommer inte att lämna ut dina personliga uppgifter till någon annan om inte lagen kräver det.

  • Du kan alltid årligen begära att få en komplett lista över de uppgifter vi har om dig i vårt register.

  • Du kan alltid kräva att Perspektiv Undersökningar ska ändra eventuella felaktigheter rörande dina personuppgifter eller att vi ska ta bort dig från vårt register. Kontakta i så fall Perspektiv Undersökningar: info@perspektivundersokningar.se

  Jag har tagit del av och förstått innebörden av ovanstående. Jag samtycker härmed att mina personliga uppgifter behandlas hos Perspektiv Undersökningar enligt ovan.